1. A Magyar Dzsembori Csapat bankszámla adatai:

 

Kedvezményezett neve: Magyar Jamboree Alapítvány
Kedvezményezett címe: 2821 Gyermely, Tatai utca 84.
Számlavezető bank: UNICREDIT BANK
Számlaszám: 10918001-00000014-73130027
IBAN: HU35 1091 8001 0000 0014 7313 0027
Swift (vagy BIC): BACXHUHB

Átutaláskor a támogatott csapattag nevét kérjük feltüntetni a közleményben!

Amennyiben nem HUF-ban, hanem más valutában érkezik az utalás, akkor kezelési költségek levonása után beérkezett összeget fogjuk forintban jóváírni a támogatott részvételi díjából.

.

2. A dzsembori részvételi díja legfeljebb 500.000 Ft, de a következő egy évben mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a befizetendő összeg ennél kevesebb legyen.

A részvételi díj magában foglalja:

 • a világtalálkozó tábordíját
 • a közös utazás költségét (Budapest – Kirara-Hama – Budapest)
 • az utasbiztosítás költségét
 • a közös felszerelés szállításának költségét
 • a központi szervezés költségeit
 • dzsembori ruházatot (csapatpóló, csapatnyakkendő, csapatjelvény)
 • lélegző cserkészing költségét (a várható nagy meleg és igen magas páratartalom miatt)
 • a felkészítő- és utóhétvégék költségeit
 • a világtalálkozó utáni közös, kb. 4 napos kintmaradás költségeit

A részvételi díj nem foglalja magában:

 • a világtalálkozó utáni további kintmaradás költségeit
 • a közös utazástól eltérő utazások költségeit

 

3. Fizetési határidők

A tábordíjat, valamint a kiutazás és a felkészülés költségeit 4 részletben szedjük be.

Támogatásból nem fedezhető:

 • 2014.10.03 első részlet (30.000 Ft) készpénzben az első felkészítő hétvégén
 • 2014.11.07 második részlet (40.000 Ft) készpénzben a második felkészítő hétvégén

Támogatásból is fedezhető:

 • 2014.12.15 harmadik részlet (minimum 150.000 Ft)
 • 2015.03.01 negyedik részlet (minimum 140.000 Ft, az Egyesült Államokból utazóknak a drágább repülőjegy miatt minimum 260.000 Ft)
 • 2015.07.01 ötödik részlet (minimum 140.000 Ft) + a választott extra utóprogram költsége

 

4. Támogatóink

A támogatóinkat két csoportra osztjuk, egyéni és csapat támogatókra. Az egyes támogatói csoportokról bővebben írunk a támogatói megkereső anyagban. Mindkét támogatói csoport esetén van lehetőség adójóváírást igénybe venni, ami a cégek számára vonzóbbá teszi, hogy támogassanak bennünket. A támogatások utalásakor a támogatott résztvevő nevét kérjük feltüntetni a közleményben, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az utalás előtt kérjük előre jelezni, hogy kinek a részére és honnan fog érkezni támogatás.

Az így átutalt támogatásokat minden résztvevőnek jeleznie kell az őrsvezetője (az IST-seknek a pénzügy munkacsoport) felé. A támogatásokat akkor írjuk jóvá, ha azok megérkeztek a Magyar Dzsembori Csapat bankszámlájára.

A Magyar Jamboree Alapítvány közhasznú szervezet, így vállalkozások esetében a támogatás leírható az adóalapból, amelyhez támogatása esetén adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást állítunk ki. Az adomány adható pénzben, természetben (termékét, szolgáltatását adományozza; szállítólevél a bizonylata, nem kell utána ÁFA-t fizetnie). Az adomány 20%-a írható le az adózás előtti eredményből. A tartós adományozási szerződés, ez legalább öt évre szól, meghatározott összegről, amitől csak felfelé lehet eltérni, ez további 20% kedvezmény az adózás előtti eredményből.

Természetesen a határon túli résztvevők (is) felkereshetnek nem magyar támogatókat is, ez esetben a támogatás eljuttatásáról egyénileg egyeztessünk.

 

5. Többletfizetés

Abban az esetben, ha valaki 500 eFt-nál többet fizet be, akár támogatásból, akár saját zsebből, három lehetőség közül választhat:

1. Az 500.000 Ft feletti befizetése a csapatkasszába kerül.

2. Az 500.000 Ft feletti befizetését felajánlja egy csapattagjának.

3. Az 500.000 Ft feletti befizetés egy részét az utóprogram költségeire fordíthatja annak összegéig, a többlet befizetés maradék része a csapatkasszába kerül.

A többlet befizetésről az adott raj pénzügyes őv-jének illetve az ISTs pénzügyesnek kell jelezniük a támogatás átutalása előtt. Amennyiben nem rendelkezünk információval a többlet támogatásról, akkor automatikusan az 1.-es lehetőség szerint járunk el.

 

6. Támogatók megkeresése

Önkormányzatokat az adott területen élő csapattagoknak együtt kell megkeresnie vagy olyan képviselőnek, aki minden helyi cserkészt képvisel.

A honlapon található központilag megkeresendő cégek listáján szereplő cégeket semmilyen formában nem lehet egyénileg megkeresni. Amennyiben ezekhez a cégekhez van kapcsolat, azt kérjük a pénzügyi munkacsoport számára jelezni.

Közösen megkeresendő cégek listája. / Közösen megkeresendő japán cégek listája.

Természetesen a közösen megkeresendő cégektől kapott összegből a támogatásszerzést segítő csapattag(ok) részvételi díját is fedezzük.

Nagyobb cégek esetén tapasztalatok alapján a marketing, vagy azon belül a CSR (coorporate social responsibility = társadalmi felelősségvállalás) osztályon érdemes érdeklődni támogatások felől.

Forrásteremtő eszköztár támogatók megkereséséhez

 

7. A Magyar Jamboree Alapítvány támogatása az adó 1%-ával

A résztvevők nem csak cégektől szerezhetnek támogatást, hanem rokonokon, ismerősökön keresztül is, akik a 2013-as és 2014-es adójuk 1%-ának felajánlásával tudják csökkenteni a részvételi díjat. Ehhez szükséges adatok:

 

A kedvezményezett adószáma: 18087712-1-11

A kedvezményezett neve: Magyar Jamboree Alapítvány

Figyelem! Amennyiben valaki felajánlott adó 1%-okból szeretné rendezni a részvételi díjának egy részét, most előre be kell azt fizetni a megadott befizetési határidőre készpénzben. Ezt az összeget akkor fogjuk visszatéríteni, amikor megérkeznek az 1%-ok 2015. októberében!

 

8. A fizetési határidő betartása, késés jelzése, büntetés

A befizetési határidőket úgy határoztuk meg, ahogy a kiadásainkat is ütemeztük, ezért késedelmes fizetés esetén ezeket a kiadásokat nem tudjuk kifizetni.

Amennyiben a késedelmes fizetésből kifolyólag többletköltségek merülnek fel (drágább repülőjegy, drágább tábordíj, stb.) azt az adott csapattagnak kell megfizetnie. Ezekről természetesen előre fogunk szólni a résztvevőknek.

1 hónapos késedelem esetén a csapattagság automatikusan megszűnik.

 

9. A dzsembori csapattagság megszűnése esetén a befizetett pénzek visszafizetésének menete

A 70.000 Ft-os önrészt az új résztvevő be fogja fizetni, így ezt visszatérítjük a kilépőnek. Az ezen felül befizetett összeget sehogy sem áll módunkban visszafizetni.

A pénzügyes munkacsoport egy tagjával személyesen kell találkoznia a ki és belépő tagnak, előzetes egyeztetés után.

Amennyiben a kilépés plusz költségekkel jár, nem tudjuk a teljes összeget visszafizetni.

 

10. Maradék csapatpénz

A program végén megmaradó pénzt a következő dzsembori csapat részére kötjük le.

 

Szentiványi Mátyás csst. (442)

pénzügyi vezető

dzsembori-pu@cserkesz.hu