Az MCSSZ Gazdasági Kabinete (Pólya Viktor, szövetségi igazgató; Kovács Andris, pénzügyi vezető; Kollár Tamás, irodavezető; Szilágyi-Kovács Kata, forrásteremtő munkatárs) havonta nyomon követi a beérkezett adományokat és igényeket, majd minden hónap 10-ig kiutalja a rendelkezésre álló összeget a rászoruló családoknak. Az aktuális állásról a honlapon keresztül tájékoztatjuk a nyilvánosságot.

Milyen szempontok alapján döntünk a támogatásról?

  1. egy főre eső átlagjövedelem 
  2. gyerekeket egyedül nevelő szülő
  3. veszélyhelyzetre tekintettel a jövedelemkiesés mértéke
  4. milyen szolgáltatásoktól esik el a család/gyermeke ennek következményeként (pl. gyógyszert, rezsit nem tudják fizetni, nem tudnak élelmiszert venni, stb.
  5. egyéb közlendők (pl. egészségi állapot, ismételt elhelyezkedés várható nehézségei stb.)

Az információkról az érintett csapatparancsnokot is megkérdezzük egy rövid telefonhívás vagy e-mail útján. A megadott információkhoz önbevallás alapján jutunk hozzá.

Minden hónap 10-éig várjuk a felajánlott összeget a főoldalon megadott bankszámla számra, mi pedig minden hónap 10-ig utaljuk ki a családoknak a támogatást.