KCsVK 2012

Törzs:

Bence Győző 32. Dévai Bíró Mátyás
Gadó Julianna 673. Piusz
Hegyi Armand 105. IV. Béla
Pál Domonkos 442. Báthory László
Szentiványi Hanna 442. Báthory László
Szentiványi Mátyás 442. Báthory László
Szőnyi Zsófi 442. Báthory László
Vörös Rózsa 105. IV. Béla

Mamelukok:

Turgonyi Zsófi 1909. Prohászka Ottokár
Dauner Eszter 1926.Szent Erzsébet
Végh Anna 32. Dévai Bíró Mátyás
Pásztélyi Boldizsár 1909. Prohászka Ottokár
Wilde József 433. Szent Bernát

Jelöltek:

Bulla Gréta 121. Dr. Vetéssy Géza
Lánszki Jolán 433. Szent Bernát cserkészcsapat
Molnár Anna 118. Kalazancius
Pap Zsuzsanna 175. Bocskai István
Aranyi Hajnalka 784. Erő
Czégai Elizabet 118. Kalazancius
Mihálffy Zsófia 1926. Szent Erzsébet
Molnár Dorottya 118. Kalazancius
Simon Stefánia 105. IV. Béla
Balassa Gabriella 121. Dr. Vetéssy Géza
Jákli Réka 105. IV. Béla
Rónyai Zsófia 426. Szenczi Molnár Albert
Tóth Eszter 1301. Négylevelű Fa
Pusztai Klaudia 118. Kalazancius
Csontos Gergő 1301. Négylevelű Fa
Erdős Balázs 800. Solymár
Jákli Balázs 105. IV. Béla
Boros Brigitta 118. Kalazancius
Fehér Virág 118. Kalazancius
Kamuti Barbara 800. Solymár
Károssy Szonja 121. Dr. Vetéssy Géza
Klopcsik Klaudia 105. IV. Béla