A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium végzős diákja vagyok. Tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szeretném folytatni.

Cserkészet
2014-ben, viszonylag későn csatlakoztam a mozgalomhoz, majd 2015 nyarán tettem fogadalmat a 121. számú Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat táborában.
2016 őszétől a Gekkó őrsöt vezettem, majd 2018 szeptemberétől pedig rajparancsnokként irányítottam csapatunk kiscserkész rajának életét.
2020 augusztusa óta a 121-esek csapatparancsnoka vagyok.

Vezetőképzés
2016-ban BŐK-ben szereztem képesítést.
2017-ben KCsVTK-n vettem részt.
2018-ban jelölt, 2019-ben mameluk voltam a KCsŐVK-ban.
2020-ban STVK-t végeztem.

Amivel szívesen foglalkozom
– röplabda
– irodalom
– sütés, főzés
– gyemeklélektan, pszichológia