Alább olvasható a kiscserkész-vezetőképzésen elhangzó képzéseknek a tematikája.

Kiscserkész alapok
Mi a kiscserkészet?
A kiscserkészet története
A kiscserkészet felépítése
A kiscserkész őrs
A kiscserkész őrsvezető, önnevelése, önképzése
A kiscserkész vezetői őrs
Az őrsgyűlés
Az őrsgyűlés felépítése
Játékok az őrsgyűlésen
Képzési anyagok
Mit lehet még?
Eszközök
A játék
A mese
Keretmese a kiscserkészetben
A kiscserkész próbarendszer
Módszertan
Játékvezetés módszertana
Énektanítás módszertana
Mesélés módszertana
Természetismereti Módszerek
A bábozás módszertana
KCs programok
Regös munka a kiscserkészetben
Az őrsgyűlésen kívüli programok
Meseerdő
Próbáztatás a kiscserkészetben
Kimozdulás otthonról
A túra kerete és programja
A portya kerete és programja
A tanyázás alapjai
A KCs szállás és tábori körülményei
Lélektan
Gyereklélektan
Az 5 szeretetnyelv
Fegyelmezés
Problémák az őrsben
Devianciák
Lelki nevelés
A gyerekek lelki nevelése
Kapcsolatteremtés
Toborzás
Kapcsolattartás a szülőkkel

KCs EÜ