1. Igényfelmérés

  • a jelölt(ek) neve(i)
  • csapat (szám, név)
  • képesítés
  • születési ideje
  • drótposta cím

(Ha nem a jelöltnek szánod a levelet, akkor add meg, milyen címre kéred a visszajelzést.)

és semmi mást! Ezek alapján mindenki bekerül a nyilvántartásba, és kiküldünk neki minden információt. A kért adatokon felül beküldött anyagok gyakran okoznak kavarodást, hiszen a feladatokat és az igazolásokat csak februárra várjuk.)

2. Jelentkezés és előfeladatok

A jelentkezési lapon sok személyi adatot kérünk feltüntetni, valamint kérjük mellékelni:

  • a csapatparancsnoki ajánlást
  • a lelkivezetői jellemzést (tényleges lelkivezetőtől, nem feltétlen a területi plébánostól)
  • a jelöltet ismerő vezető jellemzését a jelöltről (lehet ez a cspk is, de nem feltétlenül kell, hogy a cspk legyen)
  • az előfeladatokat.

3. A tábor

11 napos tábor, ház mellett az erdő szélén. A tábor célja a jelöltek felkészítése a jövőben rájuk váró feladatra. Ennek érdekében megmutatja nekik a törzs, hogy milyen egy igazi kiscserkész tanya, az ehhez szükséges építményekkel, játékokkal, tábortüzekkel és programokkal. A képzés alapja, hogy a jelöltek a kiscserkész vezetői munkához szükséges a tudásanyagot elsajátítsák.
A táborral kapcsolatban sokak számára ismert, hogy a tábort végzettek kapnak jelvényt, és nem szoktak mesélni a táborról. Mindig azt mondják, hogy “titok”. Nem szeretnénk, ha bárki úgy értelmezné, hogy itt valami olyan történik, amiről jobb nem beszélni. A tematika a VkKMISz-ben meghatározott tematikára épül, és azt még kiegészítjük saját tapasztalataink alapján néhány témával. A titkok olyan dolgok, amelyek a táborhoz szorosan kapcsolódnak, és a táborból hazamenve a kiscserkész vezetőket összeköti, köztük láthatatlan kapcsot alkot, és igazi, jó banda szellemet kovácsol élményeik kavalkádjából.

4. Képesítés

A képesítés kiadása a zárópróba után lehetséges. A tábor utáni feladatok sikeres teljesítése után a jelöltek egy hétvégét együtt töltenek, és a táborban tanultakról adnak számot. A képzésvezető kezdeményezi a képesítés kiadását a jelölt kerületénél.

5. A képzésről és a táborról

A képzés folyamán és a táborban a vezetőképzés különleges céljai miatt különleges eszközöket és módszereket alkalmazunk, természetesen folyamatosan és kiemelten figyelembe véve azt, hogy ők gyerekek. A különleges módszereket a jelöltek nem alkalmazhatják odahaza.

A képzésre bárki, aki a feltételeknek megfelel, jelentkezhet, de a képzés minden egyes további részén való részvétel az előző feladatok sikeres teljesítése esetén lehetséges.

A tábor keretei és módszerei miatt nem olcsó, de minden évben sokat dolgozunk azon, hogy olcsóbbá tegyük. A jelöltek képzése inkább a csapatnak és a kerületnek használ, mintsem a jelölt egyéni ambícióinak kielégítésére szolgál, ezért továbbra is kérjük, hogy a jelölteket a kerületek és a csapatok is támogassák, erejükhöz mérten.