A korosztályi vezetők képzésének semmiféle hagyománya nem volt az MCsSz-ben. A csapatok és rajok a saját vezetőiket maguk készítették fel az adott szintű munkára.

A menekülttáborokból kinőtt KMCsSz igényeinek megfelelően alakult, majd eljött az a pillanat, amikor a a korosztályi vezetők külön képzésére igény mutatkozott. Ezt különösen az motíválta, hogy a 60-as évek közepén a KMCsSz 21 év alatti tagságának 50%-a kcs volt!

Beodray Ferenc cscst.A kiscserkészvezető-képzés elindításában 1967-ben, kiemelkedő szerepe volt Beodray Ferencnek, Beodray Ferencné Dolesch Melindának és Dosa Máriának. A vezetőképzésben a mintatáborok kiképzésmódszertan- gyakorlatra való felhasználását a KCsVK-n kezdték alkalmazni, és ennek sikere nyomán vették át később az ŐVVK táborok is.

A KCsVk minden szintje az átélésen alapszik, azaz a jelöltek átélik a kcs-k életének minden mozzanatát, kcs-ként éli végig a tábort, eltekintve a kiképzésektől, ahol vezetőknek szól a képzés. A KCs-ŐVVK és KCs-STVK terén kiemelkedő munkát végző parancsnokok:

 • Benedekné Micsinay Mária,
 • Bócsayné Boor Klára,
 • Zömötörné Kokron Margó,
 • Gémesné Réz Katalin,
 • Lajtaváryné Benedek Zsuzsa,
 • Merényi Rita,
 • Mészárosné Vareska Andrea,
 • Walterné dr. Papp Klára,
 • Szabóné Réz Anna,
 • Globitsné Virágh Zsuzsi,
 • Barcsay Ákos,
 • Gráber István,
 • Teszár Tamás és
 • Marshall Tamás.

Az MCsSz-ben 1990-től kísérleteztek Kcs-ŐVVk és Kcs-STVK tartásával. Ez első időszakban úttörő munkát végzett Forgács Katalin és Túriné Forgács Kinga. Néhány tábor után megszünt ez a képzés.

1999-től kezdve Székely András vette kezébe a KcsVK-t, amely eleinte Kcs-ŐVVK volt, majd a felső korhatár feloldásával KcsVK-vá alakult. A KcsVK már vk-t végzett cserkészeknek szól, arra ráképzésként.

2008-tól Szentiványi Mátyás vette át a KCsVK-t, 2009-től az őrsvezető-képzéssel szoros együttműködésben tervezzük a VK jövőjét.

A KMCsSz-ben a Kcs-ŐVVK jelvénye a lecsapott sarkú téglalapban lévő bronz hárslevél, a Kcs-STVK-é ezüst. Az MCsSz-ben a jelöltek a tábor végén vállpánton hordható jelvényt kapnak, amely egy stilizált madarat mutat, és a jelölteknek a kiképzők által adományozott három betűt, amely titkot rejt. Ezen kívül a próbázás után a képesítés jelvényeként az előbb leírt hárslevelet kapják.