2005-ben érettségizett a Budapesti Piarista Gimnáziumban.
2010-ben szerzett műszaki informatikus diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán.
2010-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar doktori képzésének hallgatója.

A 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat tagja, 2002 óta vezet őrsöt.

A 2007-es és 2011-es WSJ-ra utazó magyar kontingensben IST vezető.

2011-től az I. Cserkészkerület vezetőtisztje.

Vezetőképzésben

  • 2002. Őrsvezetői képesítést szerez Pál utcza altáborban
  • 2004. Mamelukként szolgál Pál utcza altáborban
  • 2007. Segédtiszti képesítést szerez 14/A Gilwell-kagylós STVK-ban.
  • 2007. Kiképzőként szolgál Pál utcza altáborban
  • 2008-2010. Kiképzőként szolgál Esztergom altáborban

Szakterületei

  • Informatikai segítség
  • Cserkész és kósza korosztály
  • Őrsi közösség kialakítása
  • Problémák az őrsben