Az őrsvezetőképzés legfontosabb célkitűzése az a szemléletváltás, amit az őrsvezetőjelölt személyiségének fejlesztése során el kívánunk érni: vezetettből vezetővé válni. Emellett célunk, hogy jelöltjeink a képzési alkalmak során nyújtott folyamatos lelki és szellemi fejlődés lehetőségeit megragadva formálódjanak, és egyre inkább elköteleződjenek a cserkészmozgalom és annak elvei, értékei iránt. Ezt kiegészítendő kapnak vezetési ismereteket és olyan cserkésztudásbeli képzést, melyek a cserkészvezetőnél hangsúlyosabban elvárhatók (például elsősegély-nyújtási ismeretek, tájékozódás és térképhasználat, alaki ismeretek). A VK egyéb szintjeihez képest kiemelt fontosságú az őrsvezetőképzésben a cserkészet alapvető közösségi formációjának, az őrsnek mint egységnek a megismerése és minden hozzá kötődő vezetői tudás megszerzése.Az őrsvezető számunkra azt a fiatal cserkészt jelenti, aki képes a rábízott 6-8 fős cserkészőrsöt közösséggé formálni, tagjait jó példával és a cserkészmódszerrel a jellemes életre nevelni, mindezt összhangban végezve a feljebbvalói által meghatározott nevelési koncepcióval. Vezetettjeinél egy-két évvel idősebb, koránál fogva, nem feltétlenül kiforrott és jellemes egyén kell, hogy legyen, aki azonban a rátermett felnőtt ember jellemzőihez szükséges csírákat magában hordja azzal a vággyal együtt, hogy folyamatos önnevelés és önképzés által példaértékűen tudja teljesíteni kötelességeit Isten, Haza, Családja és Embertársai felé egyaránt. Cserkésztudása a képesítéssel együtt elvárható, hogy a II. próba szintjén legyen, de ennél fontosabb, hogy az alapvető vezetői fogásokkal és jártasságokkal (munkatervírás, őrsgyűlés vezetése, módszertani gondolkodás, próbáztatási ismeretek, alapvető lélektani ismeretek (fejlődés-, személyiség-, motiváció-lélektan), közösségformálás, vezetési stílusok, felelősségtudat, empátia, válságkezelés, kommunikációs készségek, következetesség, (ön)fegyelmezési technikák, pontosság stb.) tisztában legyen; azokat önállóan és jó szinten alkalmazni tudja csapatában. Ilyen őrsvezetői ideált igyekeznek a kiképzők az őrsvezetőjelöltek elé állítani és minden szavukkal, cselekedetükkel azon vannak, hogy az erre az eszményre nyitott cserkészeket segítsék a vezetővé válásban.

 

Válogatási szempontok, rövid indoklással az őrsvezetőképzéshez:

  • Az ŐVK legfontosabb célkitűzése a vezetettből cserkészvezetővé válás folyamatában elindítani a jelöltet. Azt kell a képzésre elküldeni, akivel ez a legfőbb célja a csapatnak.
  • A jelölt a képzés folyamán legalább 14. életévét töltse be, mert ennél fiatalabbakra nagyon ritkán bízhat a csapat őrsöt.
  • A jelölt a táborig ne töltse be a 18. életévét, mert ennek a jogi következményeken túl a jelenlegi VK-rendszer sem kedvez, nem neki szól az ŐVK.
  • A jelölt utolsó iskolai évének végén elérte a 3,51-es tanulmányi átlagot. Akinek tanulmányi gondjai vannak, az nehezen mutathat jó példát leendő őrse előtt, és saját magának is túlzott teher lehet az ŐVK számos plusz kötelezettsége.
  • A jelölt mentálisan és fizikailag bírja azt a megterhelését az ŐVK-nak, ami többek között a későbbi tényleges őrsvezetői munkát és felelősséget hivatott mintázni a táborban és egész évben.
  • A jelölt hordozza magában a jellemes ember csíráját, aki példává válhat az ŐVK végére saját őrse előtt hozzáállásában, rátermettségében és értékrendjének alakulásában. Hitélete legyen korosztályának megfelelő szintű.
  • A jelöltnek legyen ideje a képzésre, hiánytalanul tudjon részt venni minden képzési alkalmon, és a feladatokat időre, jó minőségben el tudja készíteni. A képzés időben és ráfordított energiában is azt hivatott többek között megmutatni, hogy mivel jár az őrsvezetői feladatok felelős elvégzése. Aki most nem képes áldozatot hozni, később sem biztos, hogy megállja ezen a téren a helyét.
  • Bár az ŐVK sajátos élményadásra is törekszik, fontos tisztázni, hogy ez nem egy kósza korosztálynak (15–17) szóló, megerősítő jellegű kalandtábor! A Kerületeknek és a Szövetségünknek is egyre több olyan korosztályi programja van, ami betölti ezt a funkciót. Akit azért küld a csapata ŐVK-ba, hogy kihívás érje, az nem jó helyre küldi a cserkészét, nekünk nem ez az elsődleges feladatunk. Sem a cserkésztudás pótlása, sem az élményadás, de még a cserkészet iránti elkötelezettség megerősítése sem képezheti az ŐVK célját, jóllehet ezek eszközként megjelennek a megfelelő vezetői utánpótlás kiképzésének velejárójaként.
  • Az ŐVK általános őrsvezetői ismereteket ad és alapvetően cserkészkorosztályú gyerekek vezetésére képez. Ugyanakkor más korosztályok vezetésére is biztosítunk megfelelő ráképzést, az őszi fakultatív Vezetői Továbbképzésen. Ezen a hétvégén, akik nem cserkészkorosztályú őrsöt kapnak, mélyebb betekintést nyerhetnek a vezetni kívánt korosztály módszertani, lélektani és pedagógiai sajátosságaiba. A hétvége pontos részleteit a Kerületek illetve a Szövetség hirdeti meg.
  • Nem várunk csodagyerekeket, tudjuk, hogy nem minden csapat válogathat a jobbnál jobb vezetőjelöltek között. De arra kérünk, hogy amennyiben módod van rá, vedd figyelembe ezeket a szempontokat, amikor valakit elindítasz a képzésünkön! A jelöltnek a legjobb, ha azért jön el hozzánk, mert tényleg őrsvezetőként kell majd helytállnia a cserkészetben.

 

 0 total views