Segédletek rajvezetőknek

A cserkészév elején készült segédlet a csapat éves munkatervéhez,
a következő segédlet a rajvezetőké. A segédlet ismét két részből áll,
egy “kitöltős” munkaterv mintából, valamint egy  prezentációból, ami
segíthet végiggondolni az év vagy a félév feladatait. A két elem együtt, vagy külön-külön is használható,  aszerint, hogy kinek mi a nagyobb segítség.

Prezi

Munkatervek korosztályi bontásban: