Noszter István

Dús örökséget nem adhat apátok:
Csak ami voltam, azt hagyom reátok,
De hogyha (Isten adja!) megfogan,
Boldog lesz tőle késő unokátok.

(Sík Sándor „Örökösök” című verse,
Pista bá gyászjelentőjéről)

Cserkészéletét a 4. számú BIK-ben kezdte, de valami ok miatt kimaradt. A következő évben, 1926-ban belépett azonban a Nimród csapatba, s itt tette le az életét meghatározó cserkészfogadalmat. Hamarosan a Daru őrs segédőrsvezetője, majd rajvezető lett; segédtiszti, majd tiszti képesítést szerzett.

Iskolai végzettsége négy polgári volt, mellyel irodai dolgozóként helyezkedett el. Kisebb megszakításokkal katonai szolgálatot teljesített a visszacsatolt területeken, majd 16 hónapot töltött a keleti fronton, s őrmesterként szerelt le.

A háború végére vezető nélkül maradt csapat parancsnokságát 1946-ban vette át, s 1948-ig, a cserkészet betiltásáig vezette azt. Egy későbbi házkutatás 22 évi cserkészélet tárgyi emlékeitől fosztotta meg. A sokszoros véradóként megkapott Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés ezüst fokozata is igazolja: igyekezett ekkor is jó cserkész módjára élni.

Felesége, az egykori cserkészlány halálával 51 évi boldog, de gyermek nélküli házasság után maradt magára. Ekkor, 1988-ban vált újra lehetségessé a cserkészet megindítása Magyarországon. Pista bácsi pedig nem az alakuló Szövetségben vállalt feladatot, 76 évesen sem csupán öregcserkész akart lenni, hanem minden erejét a Nimród csapat újjáalakításának szentelte.

Kirándulni, táborba nem tudott járni velünk, de mindenben és mindenével a csapat életét segítette. „Engem a csapat további jó munkája vezérel és azt szeretném, hogy minden vezetőtestvérem segítségemre legyen és jobban megértenék fáradozásomat, bár a fáradságom gyengülőfélben van, de amíg egyet is szusszantok, Nimród cserkész akarok maradni a Jóisten segítségével” – írta ekkoriban. Nagyon megromlott egészségi állapotára való tekintettel a csapat tényleges vezetését 1995-ben adta át fiatal utódjának, s lett csapatunk örökös tiszteletbeli parancsnoka.

Cserkészmunkájának elismeréséül II. János Pál pápai áldását küldte el számára (az erről szóló oklevelet az esztergomi érsek nyújtott át számára); a Magyar Cserkészszövetség pedig Újraalakulási Díszjelvényével tüntette ki. Sírja a Farkasréti temető Németvölgyi úti bejáratától balra, a régi katonatemető 8. parcellájában (Vk/8) (sógora, Berdi Károly sírjában), emléktáblája a Szent Anna templom előterében található.

Kapcsolódó anyagok

Pista bá szavai a cserkészetről (1:03)