Nimród cserkész, mind jó cserkész, párja nincs a világon;
Bátor, merész, a jóra kész, nem jár soha batáron;
Gyalog megy ki a szabadba, nyáron meg a táborba-ha-ra-ha,
Jobb válláról a bal vállára, bal válláról a jobb vállára, csúszik a hátizsákja.

Énekelve: “Már én többet a főutcán végigmenni nem merek” népdal dallamára.