Csapatunk névadója: Szent József

ünnepe:  május 1. (Munkás Szent József)

A munkások védőszentje, a jegyesek pártfogója.

József a szolgálat embere, a cselekedetekkel beszélő gondoskodás példája:

Háttérben is, ismeretlenül is tedd a feladatod; légy igaz!

Józsefről hosszabban csak a két gyermekségtörténet beszél (Mt 1–2 és Lk 1–2; 3,23).

Máshol csak futólag említik, mikor Jézusról a nép véleményét idézik az evangélisták: ,,Nem József fia ez?”

(Jn 6,42; Lk 4,22; Jn 1,46)

Néha Jézus atyjaként szerepel (Lk 2,33.41.48)

Az ő közvetítésével lépett kapcsolatba üdvtörténetileg Jézus az Ószövetséggel, mivel ennek az ószövetségi üdvrendnek a lényege az ábrahámi örökség volt.

 

(Korábban: Juliánusz barát)