Díjazottaink

“Budakesziért Ifjúsági Díj”

Az Ifjúsági Díj 35 éves korig adományozható annak a Budakeszi lakosú állampolgárnak vagy csoportnak, aki kimagasló közéleti tevékenységével és tanulmányi, sportbeli életvitelével Budakeszinek és korosztályának elismerését kiérdemli és példaértékkel követendő utat mutat kortársai számára. Évente egy díj adományozható.

LENDVAY ENDRE (2001)
Részt vett 1989-ben a budakeszi cserkészcsapat szervezésében, amelyet Hellner Péter indított el. Az országos szervezésben is nagy érdemeket szerzett, mivel itt a munka a cserkészcsapatok működése magyarországi szabályainak megteremtését jelentette, hiszen sem a háború előtti, sem a más országokban érvényes szabályokat nem lehetett változatlanul átvenni.

1991-tôl a 1909. sz. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat parancsnoka. 1992-97 között a központi őrsvezetőképzés parancsnoka. Ebben a munkában több kiképző is részt vett Budakesziről. Ezt követően országos segédtisztképző táborokat vezetett. 1993-tól tiszt az I. kerületben, majd 1998-tól országos vezető tiszt.

1998-ra Tótth Rékával együtt kidolgozták az országos próbarendszert, Lendvay Endre a nagy-, Tótth Réka a kiscserkészek részére, mely könyv alakban is megjelent, ma országszerte ennek alapján dolgoznak. Minden évben nyári tábort szerveznek, a nagyoknak nomád körülmények között, erdőben, víz mellett, a kiscserkészeknek épületben. A tábor programjában kézművesség, regölés, néptánc- és daltanulás, hagyományőrzés szerepel.

Jó kapcsolatot alakítottak ki a neckarsulmi testvércsapattal. Közös táborozásokon vesznek részt.

2000-ben millenniumi tábort szerveztek Esztergomban, melynek fővédnöke Orbán Viktor miniszterelnök volt. 2000. tavaszán ünnepelte a Prohászka Ottokár Cserkészcsapat fennállásának 10 éves jubileumát. Megalakulásukkor mintegy 50-60 cserkésze volt a csapatnak, ma a létszám meghaladja a 200 főt. Nagyon fontos, hogy a cserkészet ezeknek a gyerekeknek hétről hétre olyan elfoglaltságot jelent, amely értékes életszemlélet, magabiztosság és önállóság kialakításában nyújt segítséget. Lendvay Endre jelenleg a Szent Imre Gimnázium igazgatóhelyettese. Ma már nem ő a budakeszi cserkészcsapat parancsnoka, de a csoport elindításában és első 10 éves időszakában vállalt szerepe elvitathatatlan érdemekre jogosítja.

Tótth Réka (2004)
A budakeszi cserkészcsapat megszervezése 1989-ben kezdődött. Ebben a munkában keményen dolgozott. Lendvay Endrével együtt részt vett az országos szervezésben is, ami különösen nehéz munka volt, hiszen sem a háború előtti, sem a külföldön élő szabályokat nem lehetett változatlanul átvenni. Tótth Réka a kiscserkészekkel foglalkozott. Tanítónői oklevele mellé elvégezte a gyermektánc oktatói szakot a Táncművészeti Főiskolán, valamint játszóház vezetést, kézművességet is tanult.
1998-ra fiatal vezetők egy csoportjával kidolgozták az országos próbarendszert. Lendvay Endre vezetésével a nagy-, Tótth Rékáéval a kiscserkészekét. Ez a próbarendszer 1999-ben könyv alakban is megjelent, ma országszerte ennek alapján dolgoznak. Tótth Réka a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola alsó tagozatán tanít, de nemcsak tanít, hanem iskolán kívül, szabad idejét is feláldozva a szó legnemesebb értelmében neveli a gyerekeket.

BAYER BÁLINT (2005)
Bálint a gimnázium elvégzése után Közgazdasági tanulmányokat folytatott és diplomát szerzett a gyöngyösi Szent István Egyetemen. Sokféle önkéntes feladatot vállalva vesz részt a Budakeszi közéletben. Kiváló szervező készségével mindenhol nagy segítségére van a rendezvények szervezőinek.

Bálint 1990 óta tagja a budakeszi cserkész közösségnek. Részt vett a Magyar Cserkészszövetség vezetőképzésén és 2000 óta vezetőként segíti a Prohászka Ottokár Cserkészcsapatot. A cserkészek programjait nagy alapossággal készíti elő. A pontosság és fegyelem terén mindig jó példával jár a vezetettek előtt.

A cserkész munka mellett Bálint nevéhez fűződik a Budakeszi ministránsgárda megszervezése is. Sokféle sport és szabadidős programot szervez a fiatalok számára.

SZABÓ GERGELY (2007)
1975. január 2-án született. 1989, a cserkészcsapat megalakulása óta dolgozik cserkészként, 2001 óta parancsnok. 1993-1999 között a vezetőképzésben tevékenykedett. 1999 és 2003 között az első cserkészkerület közgyűlésében vezető tisztként is dolgozott. 2000 cserkész munkáját koordinálta. 2001-ben létrehozták a Budakeszi cserkészekért alapítványt, ahol jelenleg is a kuratórium elnöke. 1994 óta felelőse a Neckarsulmi cserkészekkel való kapcsolattartásnak is, 2003-ban közös táboruk volt Németországban, s ami a legfontosabb: 40 tábor szervezésében vett részt, ami mindig nagy élmény a gyerekeknek, és anyagilag is elérhető bárki számára. Saját bevallása szerint a budakeszi cserkészcsapatban végzett munka a legfontosabb a számára.

Szabó Gergely röviden megköszönte a kitüntetést: „A világ cserkészei ebben az évben ünneplik a mozgalom megalakulásának 100. évfordulóját, ezért számára külön öröm, hogy ebben az évben Budakeszi is egy külön díj átadásával értékeli azt a munkánkat, amit a budakeszi ifjúság körében végzünk. Úgy érzem, hogy csapatunk kapja ezt a díjat, hiszen az én munkám nem sokat érne a vezetőim elkötelezett és lelkes munkája nélkül, másrészt én vagyok a negyedik cserkész, akit kitüntet a város, ezért úgy érzem, hogy csapatunk és az egész vezetőség munkáját próbálja ez a díj értékelni. Polgármester úr, köszönöm szépen.”

 0 total views